Riool verstopt

Borrelende geluiden zijn vaak een indicatie voor een aankomende verstopping. Hoe komt dit? Doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook samen met stank. Bij P.C. van der Wiel B.V. kunnen wij door middel van ons unieke camera systeem de exacte locatie van riool verstopping in kaart brengen en ook ontstoppen. Soms is het enkel een kwestie van dat er geen beluchting op het riool is aangesloten. Water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden, deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel dat meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden, vaak is dit een wasbak of wasmachine-aansluiting.

Meer weten over de mogelijkheden voor het oplossen van een verstopt riool? Bel nu 0252-517406 voor een snelle afspraak!

Wij bieden:

  • De snelste service;
  • Scherpe tarieven;
  • Vakkundigheid.

Drainagereiniging

Meestal als iemand vaak last van verstoppingen heeft is hij extra alert op wat er door de afvoeren wordt weggegooid. Verkeerd gebruik van het riool kan dan al worden uitgesloten. Vaak ligt de oorzaak van verstopping bij een slecht rioolstelsel, verzakkingen, wortelingroei of lange afstanden voordat het riool bij de gemeente aansluiting is. Het zijn allemaal veel voorkomende oorzaken. We opereren met diverse hogedrukspoelwagens, waaronder ook een uitvoering die voorzien is van een zogenaamde drijvende slang. Deze is bij uitstek geschikt voor het doorspuiten en reinigen van drainagesystemen. Uiteraard zijn wij in staat om alle in drainagesystemen ontstane gebreken adequaat op te sporen en te repareren.

Riolering reparatie

In veel gevallen ontstaan verstoppingen door problemen met het binnen- of buitenriool. Hierbij kunt u denken aan een verouderd rioolstelsel (lood, gres, gietijzer) of aan verzakte, gebroken of losgeschoten leidingen. Dit alles kunnen onze loodgieters/rioolmedewerkers vakkundig voor u repareren.

Bel vandaag nog voor een afspraak:

Bezoekadres: v
Hillegommerdijk 448
2144 KV Beinsdorp
tel. 0252-517406

Wij bieden onze diensten in onder anderen de volgende regio’s:

Voor een snelle en vakkundige service.

Contact