Vet V Plus

P.C. van der Wiel B.V. heeft sinds 2006 exclusief de rechten en daarmee de beschikking over het product Vet V Plus. Met het in huis halen van dit innovatieve product zijn er tevens nieuwe ervaren werknemers aangetrokken binnen de onderneming om dit product, gecombineerd met een unieke 24-uurs dienstverlening tot een succes te maken.

Vet V Plus is een microbiologisch reinigingsproduct, dat het natuurlijk vermogen heeft met micro-organismen vetten af te breken. Indien er in de keuken met een correct reinigingsprotocol wordt gewerkt, (met toepassing van de juiste doseringen van evt. chemische reinigers, chloren, bleekmiddelen en zelfs desinfecteermiddelen) zal Vet V Plus door zijn eigen stabiliteit en overheersende aanwezigheid overleven en daarmede zijn werking behouden. Vet V Plus zorgt ervoor dat verstoppingen in leidingen preventief worden voorkomen, stank wordt bestreden, terwijl de afbraak van vetten, ook in de vetafscheider, door gaat.

Maatwerk

PC van der Wiel B.V. adviseert u om een Vet V Plus overeenkomst aan te gaan. Vet V Plus All- Inn contract is juist om alle zorgen bij de ondernemer weg te nemen en door middel van een aanspreekpunt, die alle meldingen oppakt. Onze verkoop buitendienst doet u graag vrijblijvend een aanbod op maat, volkomen afgestemd op úw situatie.De toe te passen dosering wordt bepaald door een aantal factoren. Zo wordt er o.a. gekeken naar het gehele inventaris van de keuken, de leeftijd, lengte en diameter van het te behandelen afvoersysteem, het huidige onderhoud en staat en dimensionering van de evt. aanwezige vetafscheider (die aan bepaalde specifieke eisen dient te voldoen). Uiteindelijk wordt onderzocht wat op de betreffende locatie het beste doseerpunt is.P.C. van der Wiel B.V. verzorgt bij het aangaan van een Vet V Plus contract het installeren van het pompsysteem op de juiste doseerlocatie(s) in het afvoersysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte hiervoor. Het injectiepunt hoeft overigens niet altijd de pomplocatie zelf te zijn.

Onze medewerkers komen, naar gelang de dosering, periodiek een servicebezoek op locatie uitvoeren om het product tijdig aan te vullen d.m.v. een nieuwe verpakking Vet V Plus. Tijdens dit bezoek vindt er direct een algehele controle plaats op het pompsysteem zelf, op uw leidingwerk (om evt. komende verstoppingen tijdig te constateren) en op uw evt. vetafscheider (optische controle op de technische staat en de opgebouwde slib- en vetlaag).

Optionele aanvulling(en) Vet V Plus contract:

Bij het Vet V Plus contract kunnen een aantal opties aan het pakket toegevoegd worden waardoor de zorg bij vervolgonderhoud en evt. calamiteiten ook door P.C. van der Wiel B.V. wordt verzorgd.

Ontstoppen
Bij inzet van Vet V Plus in de afvoerleiding garanderen wij “schone” leidingen waardoor verstoppingen minder snel op zullen treden. Mocht het ondanks de inzet van Vet V Plus alsnog tot een verstopping leiden in het behandelde afvoersysteem, dan kan onze landelijke calamiteitendienst ingeschakeld worden voor het ontstoppen van deze afvoerleiding zonder dat daar direct kosten voor de gebruiker aan zitten.

Reinigen vetafscheiders
Daar onze medewerkers periodiek de vuilgraad van de vetafscheider nakijken, zien wij tijdig wanneer deze geledigd / gereinigd dient te worden. Bij het aanvullen van het Vet V Plus pakket met de All-in optie, kunnen wij dit onderhoud probleemloos bij u uitvoeren met één van onze breed uitgeruste vacuümwagens.

Extra diensten:

Capaciteitsbepaling
Ook het bepalen of een bestaande vetafscheider voldoet aan de huidige normering valt onder ons specialisme. Door middel van een berekening kunnen we de capaciteit bepalen die vereist is ten opzichte van de aanwezige keuken en vetafscheider.

Vervangen vetafscheiders
Tevens leveren en installeren wij nieuwe vetafscheiders, geschikt voor elke situatie. Het berekenen van de capaciteit en opstellen van een uitvoeringsplan kan door onze medewerkers verzorgd worden. U kunt geheel vrijblijvend een offerte laten maken. (kijk ook bij Vetafscheiders/septictanks)

Logboek
Wij verstrekken desgewenst een compleet ingericht logboek. Hierin worden alle desbetreffende werkbonnen onder het juiste hoofdstuk opgeslagen, waardoor er een correcte en waterdichte milieuregistratie ontstaat. Hierbij hoort ook een op maat opgebouwde calamiteiteninstructie voor in de keuken van elk willekeurig bedrijf. Zodoende wordt dure tijd en evt. ergernis voorkomen doordat de juiste contactpersonen en telefoonnummers altijd voor handen zijn.

Afvalwaterbemonstering
Met het oog op intensievere milieucontroles en alsmaar zwaardere sancties willen steeds meer gebruikers van vetafscheiders tijdig weten of deze nu wel of niet correct functioneert. P.C. van der Wiel B.V. verzorgt voor een laag tarief een monstername en analyse ervan bij een erkend sterlaboratorium. Hierna ontvangt u aansluitend een rapportage d.m.v. een officieel analysecertificaat. Zodoende kan er tijdig ingespeeld worden op de verkregen uitslag.

Productinformatie:

Kenmerken
Biologisch goed afbreekbaar Oplosbaar in water Prettige geur

Toepassing
Vet V Plus wordt voornamelijk ingezet binnen de horeca, zorgsector en industrie. Vet V Plus wordt dagelijks volautomatisch met de juiste dosering geïnjecteerd in het leidingsysteem door een bijgeleverd pompsysteem De organismen in Vet V Plus houden het leidingwerk preventief schoon en zorgen ervoor dat stank vermindert en de vetafscheider minder intensief onderhouden hoeft te worden.

Voordelen

  • Minder verstoppingen
  • Reductie van vetaanslag in afvoerleidingen/vetafscheider
  • Reductie stank behandelde riolering/vetafscheider
  • Minder intensief onderhoud aan riolering/vetafscheider/pompputten
  • Kostenbesparend m.b.t. regulier en algemeen onderhoud
  • Afbraak van vetten en organische vervuilingen en vermindering van de typische geur uit uw vetafscheidersysteem
  • Door het gebruik van Vet V Plus kunt u verstoppingen in uw leidingwerk voorkomen en het leeghalen van uw vetafscheider verminderen
  • Houdbaarheid 2 jaar

Klik hier voor de gebruiksmogelijkheden van septictanks

KLANTENSERVICE

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 12
2150 AA Nieuw Vennep
Tel. 0252- 533380
[email protected]

Contact

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.